Święte wieczory strzeleckie 2018

Dnia 7 stycznia 2018 r. w remizo-świetlicy w Strzelcach o godz. 1400 odbyło się piąte już spotkanie mieszkańców gminy Białopole pt. „Święte wieczory” połączone z Dniem Babci i Dziadka. Organizatorami spotkania był grupa seniorów ze Strzelec i Koło Gospodyń  Wiejskich ze Strzelec. Celem spotkania była integracja mieszkańców gminy Białopole przy wspólnym śpiewaniu kolęd i wspomnieniach jak to niegdyś obchodzono na wsi czas Bożego Narodzenia. Dlatego Organizatorzy spotkania przy pomocy nauczycieli szkół z Białopola i ze Strzelec, proboszczów parafii Białopole i Buśno, Urzędu Gminy Białopole oraz mieszkańców Strzelec oraz okolicznych miejscowości przygotowali bogaty w wydarzenia program. Czytaj dalej

Zakończenie prac budowlanych

 

 

 

Dnia 30 października 2017 r. zakończyły się roboty budowlane polegające na budowie ogólnodostępnego, niekomercyjnego parkingu przy kościele parafialnym w miejscowości Białopole. Realizowana operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego głównego dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Czytaj dalej

Podpisanie umowy z wykonawcą

 

 

 

 

Dnia 19 września 2017 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej podpisała umowę Nr 1/2017 na wykonanie zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnego, niekomercyjnego parkingu przy kościele parafialnym w miejscowości Białopole” z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „BRUNPOL” 22-302 Siennica Nadolna, Krupe 157 wybranym zgodnie z konkurencyjnym trybem wyboru wykonawcy obowiązującym w ramach Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106) Czytaj dalej

Podpisanie umowy

 

 

 

Dnia 17 sierpnia 2017 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej podpisała umowę Nr 00172-6935-UM0310634/17 o przyznaniu pomocy na zadanie pn.: „Budowa ogólnodostępnego, niekomercyjnego parkingu przy kościele parafialnym w miejscowości Białopole” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej”. Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Budowa ogólnodostępnego, niekomercyjnego parkingu przy kościele parafialnym w miejscowości Białopole” – budowa ogólnodostępnego, niekomercyjnego parkingu przy kościele parafialnym w miejscowości Białopole. Czytaj dalej

Pielgrzymka – Łagiewniki – Jasna Góra – Gidle

Pielgrzymka jest niesamowitym przeżyciem. Jest to czas modlitwy, radości, czas oderwania się od codzienności. Jest to czas kiedy wszyscy milkną i oddają cześć Panu Bogu. Czy to w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach czy też w sanktuarium w Matki Bożej w Gidlach czy też na Jasnej Górze. Wieczorne modlitwy w kaplicy Cudownego Obrazu to okazja na wyciszenie się i swoją osobistą modlitwę. Udział we Mszy św. i wspólna modlitwa to doświadczenie wiary i wyraz dawania świadectwa wiary. Czytaj dalej

Peregrynacja krzyża papieskiego

Z okazji obchodów 25- lecia istnienia Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, w dniu 6 i 7 maja 2017 r. w parafii Białopole odbyła się peregrynacja krzyża św. Jana Pawła II. To wyjątkowy znak – krzyż który papież trzymał w podczas ostatniej Drogi Krzyżowej odprawianej w Wielki Piątek dnia 25 marca 2005 r. Czytaj dalej

Święte wieczory strzeleckie

Dnia 8 stycznia 2017 r. w świetlicy w Strzelcach odbyło się kolejne spotkanie pokoleniowe pt. „Święte Wieczory”. Spotkanie to miało na celu kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz złożenie życzeń z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Czytaj dalej