Uroczystości odpustowe w Święto Miłosierdzia Bożego w Strzelcach

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Papież Jan Paweł II w 1995 r. wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji św. Faustyny 30 kwietnia 2000 r. Jan Paweł II ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna w czasie objawień. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus podkreślił  obietnice związane z tym świętem. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi, w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

W dniu 23 kwietnia 2017 r. w kaplicy w Strzelcach odbyły się uroczystości odpustowe związane ze świętem Miłosierdzia Bożego. Mszę św. odprawił Ks. Tomasz Putkowski z parafii Moniatycze, który w homilii przedstawił genezę tego święta. W uroczystości  odpustowe zaangażowana była cała społeczność wsi Strzelce, a także dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach i Zespołu Szkół w Białopolu oraz młodzi skupieni w zespole ludowym Tęcza.