XV Powiatowy Przegląd Pieśni Maryjnej

Dnia 25 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Białopolu odbył się XV Powiatowy Przegląd Pieśni Maryjnej. Przegląd rozpoczął się Mszą św. w kościele w Białopolu w intencji uczestników.

Przesłuchania uczestników Przeglądu odbyły się w Zespole Szkół w Białopolu. Komisja w składzie:

Przewodniczący – ks. Jerzy Sopel

oraz członkowie- Pani Elżbieta Kudrej i Pan Jarosław Wilgos

oceniała występy zespołów i solistów w czterech kategoriach wiekowych:

– klasy I-III szkoły podstawowej

– klasy IV-VI szkoły podstawowej

– gimnazjum

– szkoły ponadgimnazjalne.

Uczniowie parafii Białopole zajęli następujące miejsca:

W kategorii zespoły z klas I-III pierwsze miejsce zajął zespół Promyczki z ZS w Białopolu, drugie miejsce zespół Iskierka ze szkoły podstawowej w Strzelcach.

W kategorii zespoły z klas IV-VI pierwsze miejsce zajął zespół Śpiewająca szóstka z ZS w Białopolu, a trzecie miejsce zespół Teofil ze szkoły podstawowej w Strzelcach.

W kategorii zespoły z klas gimnazjalnych pierwsze miejsce zajął zespół Tęcza

z ZS w Białopolu.

W kategorii soliści z klas I-III pierwsze miejsce zajęła Nikola Krasnowska z ZS w Białopolu.

W kategorii soliści z klas IV-VI pierwsze miejsce zajęła Julia Krasnowska z ZS w Białopolu.

W kategorii soliści z klas gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła Patrycja Wilgos z ZS w Białopolu.

Uczestnicy Przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz puchary.