Podpisanie umowy

 

 

 

Dnia 17 sierpnia 2017 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej podpisała umowę Nr 00172-6935-UM0310634/17 o przyznaniu pomocy na zadanie pn.: „Budowa ogólnodostępnego, niekomercyjnego parkingu przy kościele parafialnym w miejscowości Białopole” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej”.

Parafia uzyskała dofinansowanie w wysokości 180.278,00 złotych i jest to 100% wydatków kwalifikowalnych operacji. Obecnie trwają przygotowania do wyboru wykonawcy przedmiotowego zadania zgodnie z zasadą konkurencyjności.