Podpisanie umowy z wykonawcą

 

 

 

 

Dnia 19 września 2017 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej podpisała umowę Nr 1/2017 na wykonanie zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnego, niekomercyjnego parkingu przy kościele parafialnym w miejscowości Białopole” z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „BRUNPOL” 22-302 Siennica Nadolna, Krupe 157 wybranym zgodnie z konkurencyjnym trybem wyboru wykonawcy obowiązującym w ramach Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106)

W związku z powyższym dnia 23 października 2017 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy Nr 00172-6935-UM0310634/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. którym zmieniono kwotę pomocy na 180.250,00 zł zgodnie z ofertą wybranego wykonawcy.