Zakończenie prac budowlanych

 

 

 

Dnia 30 października 2017 r. zakończyły się roboty budowlane polegające na budowie ogólnodostępnego, niekomercyjnego parkingu przy kościele parafialnym w miejscowości Białopole. Realizowana operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego głównego dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujący cel:

„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Ziemi Chełmskiej poprzez budowę ogólnodostępnego, niekomercyjnego parkingu przy kościele parafialnym w miejscowości Białopole”.