Historia parafii

Parafia M.B. Częstochowskiej w Białopolu należy do młodszych parafii diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Położona jest w północnozachodniej części diecezji i należy do dekanatu Hrubieszów – Północ. Swoimi korzeniami sięga parafii Buśno, kiedy to wieś Białopole należała do tej parafii.

Pierwsze wzmianki o miejscowości Białopole pochodzą z lat 1564-67, kiedy  wymienia się miejscowość jako należącą do parafii Rozesłania Apostołów w Chełmie. W początkowym okresie istnienia chełmskiego seminarium unickiego Białopole stanowiło podstawę jego utrzymania. Bp unicki Maksymilian Ryłło, w latach: 1731 – 44 i 1753 – 59 udzielał w Białopolu święceń kapłańskich diakonom. W Białopolu w tym okresie istniała świątynia i kaplica unicka. Świątynia (usytuowana w miejscu dzisiejszego ośrodka zdrowia) została zniszczona w czasie działań wojennych 1914-18.

W 1983 r. wykupiono dla potrzeb parafii Buśno dawną domową kaplicę Kicińskich, z poł. XIX w., wzniesioną w pobliżu dawnej rezydencji dworskiej, murowaną, jednonawową, która od około 1945 r. pełniła funkcję swego rodzaju domu kultury w Białopolu. Wykupiony budynek kaplicy został wyremontowany i przystosowany do celów kultu bożego. Poświęcony p.w. M.B. Częstochowskiej i o. M.M. Kolbego stał się kaplicą filialną parafii Buśno.

Dnia 13.10.1989 r. bp lubelski Bolesław Pylak erygował Parafię rzymskokatolicką w Białopolu. Wówczas kaplica pełniła na okres przejściowy funkcję kościoła parafialnego. Pierwszy proboszczem parafii był ks. Piotr Stańczak.

Rosnące potrzeby nowo utworzonej parafii oraz szczupłość miejsca starej kaplicy sprawiły, że rozpoczęto starania o budowę kościoła parafialnego. Staraniem kolejnego proboszcza parafii ks. Henryka Borzęckiego taką budowę rozpoczęto.

Plac pod budowę nowej świątyni poświęcił ks. bp Ryszard Karpiński dnia 21 lipca 1991 r. Po zgromadzeniu odpowiednich funduszy i materiałów budowlanych, dnia 23 kwietnia 1993 r. rozpoczęto budowę kościoła.

W czasie wizytacji biskupiej dnia 30 maja 1993 r. ks. bp Jan Śrutwa poświęcił i wmurował kamień węgielny pod budowę świątyni. Prace przy wznoszeniu kościoła postępowały dość sprawnie. Mieszkańcy chętnie służyli pomocą wykonując niezbędna prace. Parafianie sami złożyli ofiary pieniężne na budowę kościoła. Finansowo budowę wspomógł także Proboszcz przeznaczając na ten cel ofiary z wygłoszonych rekolekcji i misji Świętych. Część funduszy pozyskano też z innych źródeł, m.in. pozyskano 25 000 DM w formie dotacji z „Kirche in Not” z Niemiec.

Dnia 19 sierpnia 1995 r. ks. H. Borzęcki odprawił pierwszą Mszę św. w nowym kościele.

Kościół parafialny jest murowany, jednonawowy, o drewnianej konstrukcji dachowej. Nad wejściem głównym znajduje się chór, sufit wykonany jest z drewnianych kasetonów. Powierzchnia kościoła wynosi 295 m2. Usytuowany jest tuż przy trasie Chełm-Hrubieszow. Składa się z trzech części (główna część to kaplica oraz sale katechetyczne i część mieszkalna), które tworzą jeden zespół sakralny. Główna część kościoła ma rzut kwadratu. Prezbiterium jest podwyższone. Z jednej strony nawy głównej znajduje się kaplica Matki Bożej, z drugiej zaplecze kaplicy z dwiema zakrystiami i pomieszczeniem dla kancelarii parafialnej. Ściany kaplicy i zaplecza są zróżnicowane co do wysokości i są wynikiem przecięcia bryły kościoła płaszczyznami dachu. Kościół jest ogrzewany.

ProboszczKs. Kanonik Henryk Borzęcki.

Do parafii należą miejscowości: Białopole, Kicin, Maziarnia, Strzelce, Strzelce Kol., Horeszkowice, Teremiec, Teresin, Zabudnowo.

Cmentarze:

  1. Czynny cmentarz rzymskokatolicki w Białopolu.
  2. Cmentarz z okresu I wojny światowej w Białopolu, nieczynny
  3. Cmentarz prawosławny w Teremcu, nieczynny.

Grupy parafialne, stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Legion Maryi, Koła Żywego Różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, Jasnogórska Rodzina Różańcowa, Płomień Miłości Maryi, Rada Parafialna, Duchowa Adopcja.

Kaplica: p.w. Miłosierdzia Bożego w Strzelcach

W Strzelcach od 1507 r. istniała parafia prawosławna. W 1676 istniała parafia unicka erygowana przez króla Jana III. Drewniany kościół prawdopodobnie spłonął od uderzenia pioruna. Drugi pochodzący z 1847 r., po kasacie Unii przejęli prawosławni, i użytkowali go do 1938 r. kiedy został rozebrany, mimo iż katolicy czynili starania o jego odzyskanie.

Od roku 1923 katolicy ze Strzelec i okolic należeli do parafii Buśno. Wcześniej przynależeli do parafii Uchanie.  Odległość od kościoła parafialnego była znaczna, a droga bardzo kiepskiej jakości. Dlatego też starano się odzyskać punicką cerkiew.

Sprawa Kościoła w Strzelcach odżyła w latach osiemdziesiątych, gdy proboszczem parafii Buśno zastał mianowany ks. Bolesław Sędziak. Do niego zwrócili się mieszkańcy z prośbą, aby w Strzelcach wybudować kaplicę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniem i potrzebom mieszkańców ks. Sędziak nabył plac pod budowę przyszłej kaplicy, a z nim drewniany dom, stodołę i murowaną oborę. Począwszy od 1983 r. rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na budowę przyszłej kaplicy. Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa wyraziła zgodę na wyłączenie spod produkcji rolnej ziemi przeznaczonej pod budowę kaplicy.

W  kwietniu 1984 r. spalił się drewniany dom, a drewnianą stodołę wkrótce sprzedano. Murowana obora stała się tymczasową kaplicą. Budynek odnowiono i przygotowano do tego celu. Strop wybito płytą pilśniową, pomalowano ściany oraz wykonano wieżyczkę na dachu. Teren wokoło został uporządkowany.

W tak przygotowanej Kaplicy dnia 6 maja 1984 r. o godz. 1100 odprawiona została pierwsza Msza święta. Kaplicę poświęcone Bożemu Miłosierdziu. Wkrótce do kaplicy doprowadzono elektryczność. Zamówio­no również obraz Jezusa Miłosiernego do głównego ołtarza.

Dnia 22 czerwca 1984 r. w piątek odbyło się z licznym udziałem mieszkańców poświęcenie placu pod budowę kaplicy, którego dokonał Ordynariusz Lubelski ks. bp Bolesław Pylak.

W lipcu 1984 r. zamówiono cegłę w ilości 80 000 sztuk i w sierpniu zaczęto ją zwozić. W lutym 1985 r. proboszcz parafii otrzymał zatwierdzanie planu budowy kaplicy. W białą niedzielę 1985 r. odbył się pierwszy odpust ku czci Miłosierdzia Bożego. W maju rozpoczęto wykopy fundamentów, a dnia 5 lipca 1985 r. 40 mieszkańców ze Strzelec, Kol. Strzelce, Horeszkowic i Teremca pracowało przy ich zalewaniu. Dnia 2 sierpnia 1985 r. ekipa budowlana z Uchań pod kierownictwem Bogdana Króla rozpoczęła prace przy budowie kaplicy. Budowę kaplicy wizytował dnia 1 września bp Jan Śrutwa. Do użytku została oddana w 1986 r.

Ks. kan. Bolesław Sędziak zmarł w 1986 r. W  kaplicy znajduje sie wmurowana tablica poświęcona jego pamięci i dziełu jakie zapoczątkował. Jego osoba pozostała też w pamięci i modlitwie mieszkańców tej części parafii.