Projekty unijne

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie’’.

Operacja pn. : ,,Budowa ogólnodostępnego, niekomercyjnego parkingu przy kościele parafialnym w miejscowości Białopole’’ mająca na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Ziemi Chełmskiej poprzez budowę ogólnodostępnego, niekomercyjnego parkingu przy kościele parafialnym w miejscowości Białopole współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:

,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’’

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.