W związku ze zmianą serwera z przyczyn niezależnych od parafii utracono część wpisów i opublikowanych zdjęć.

Utracone zdjęcia można znowu oglądać w zakładce Galeria.

Zapraszamy.