PARAFIA

w Białopolu pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Msze Święte

Niedziele i święta Dni powszednie » 07:00
» 18:00 (jesień i zima 16:30)
» 09:00
» 10:30 (Strzelce)
» 12:00

Odpust Parafialny

Rekolekcje

26 sierpnia
Matki Bożej Częstochowskiej
Adwentowe - przed trzecią Niedzielą Adwentu
Wielkopostne - przed piątą Niedzielą Wielkiego Postu
O parafii

Historia parafii

Ponad
30 lat
historii

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z r. 1564, księga poborowych z r. 1567 wymienia miejscowość jako należącą do parafii Rozesłania Apostołów w Chełmie. W początkowym okresie istnienia chełmskiego seminarium unickiego Białopole stanowiło podstawę jego utrzymania. Bp unicki Maksymilian Ryłło, w latach: 1731-44 i 1753-59 udzielał w Białopolu święceń kapłańskich diakonom.

W 1983 r. wykupiono, dla potrzeb parafii Buśno, domową kaplicę Kicińskich, która stała się kościołem filialnym. Parafię rzymskokatolicką w Białopolu erygował, 13 października 1989 r., bp lubelski Bolesław Pylak.

Plac pod budowę kościoła parafialnego poświęcił, 21 lipca 1991 r., bp Ryszard Karpiński, kamień węgielny poświęcił i wmurował, 30 maja 1993 r., bp zamojsko-lubaczowski Jan Śrutwa.

Kościół parafialny, pw. MB Częstochowskiej, w Białopolu, z lat: 1992-95, murowany, jednonawowy, o drewnianej konstrukcji dachowej.

Śp. Ks Henryk Borzecki pracował jako proboszcz w tej parafii w latach od 08 marca 1991 roku do 24 marca 2020 roku.

Ks. Proboszcz Marian Wyrwa objął urząd proboszcza od 1 lipca 2020 r.

O parafii

Nasza parafia

Proboszcz

ks. Marian Wyrwa

Granice parafii

Białopole, Horeszkowice, Kicin, Maziarnia, Strzelce, Strzelce Kol., Teremiec, Teresin, Zabudnowo

Kaplice
 • Kaplica Kicińskich z poł. XIX w., wzniesiona w pobliżu rezydencji dworskiej, murowana, jednonawowa, nieczynna
 • Kościół filialny, pw. Miłosierdzia Bożego, w Strzelcach, z lat: 1985-86. Odpust: Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Cmentarze
 • Rzymskokatolicki w Białopolu, współczesny parafii, czynny
 • Cmentarz z I wojny światowej w Białopolu, nieczynny
 • Cmentarz prawosławny w Teremcu, nieczynny
Ruchy i stowarzyszenia
 • Koło Żywego Różańca
 • Legion Maryi
 • Lektorzy
 • Ministranci
Duszpasterze z naszej parafii
 • ks. Krzysztof Augustynek
 • ks. Leszek Kuna (archidiec. lubelska)
 • br. Henryk Piłat
ważne informacje

Sakramenty

Sprawdź najważniejsze informacje o sakramentach sprawowanych w naszej Parafii.

Udzielany we wszystkie niedziele miesiąca.

Potrzebne dokumenty

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres, rok urodzenia)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o prak­ty­ko­wa­niu wiary

Potrzebne dokumenty

 • metryka chrztu dziecka

Potrzebne dokumenty

 • skrócony odpis aktu chrztu (jeśli chrzest był poza naszą parafią),
 • zgoda proboszcza innej parafii na przygotowanie do bierzmowania w na­szej (jeśli ktoś jest spoza naszej parafii)
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej. Jeśli brak świadectwa, należy zgłosić się do parafii celem przygotowania się do  Sakramentu Bierzmowania.

Zgłoszenie małżeństwa w kancelarii parafii na trzy miesiące przed ślubem.

Potrzebne dokumenty

 • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwa katechizacji
 • świadectwa bierzmowania
 • zaświadczenia o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne (tzw. ślub kon­kor­da­to­wy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Potrzebne dokumenty

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świę­tej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpi­ta­la)
 • zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii
ważne informacje

Nabożeństwa

img

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Środa

img

Nowenna do Bożego Miłosierdzia z Koronką

Piątek

img

Nabożeństwo majowe i czerwcowe

po Mszy Świętej wieczornej

img

Drogi Krzyżowe


16:30

img

Nabożeństwo Różańcowe

16:30

img

Wieczory Uwielbienia

Trzeci Piątek Miesiąca